Nom: Oleguer

Origen i significat

Oleguer és un nom masculí d'origen germànic, derivat dels elements "odal" que significa patrimoni o heretat, i "guer" que podria interpretar-se com a llança o guerrer. Així, la combinació d'aquests elements podria suggerir un significat relacionat amb un guerrer vinculat al seu patrimoni o un defensor de la seva heretat.

A Catalunya, el nom Oleguer és conegut principalment per la figura de l'arquebisbe Oleguer de Barcelona, una personalitat històrica destacada del segle XII. La seva fama i influència poden haver contribuït a la popularitat i manteniment del nom en la cultura catalana, dotant-lo d'una ressonància històrica i cultural específica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Oleguer a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 929 de 59.142 noms
  • Freqüència: 687 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 600 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,21 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Oleg (m)Alguer (m)Olegario (m)Berenguer (m)Otger (m)

Oleguer apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ONoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen