Nom: Berenguer

Origen i significat

El nom Berenguer és d'origen germànic i es compon de dues parts: "ber" o "berin", que significa ós, i "gari", que es tradueix com a llança. Aquesta combinació podria interpretar-se com "el guerrer que lluita com un ós amb una llança" o simplement "ós guerrer". És un nom amb una llarga història a la Península Ibèrica, especialment associat amb la noblesa i la reialesa durant l'edat mitjana, com en el cas dels comtes de Barcelona i altres figures històriques.

Berenguer es va popularitzar a les regions de parla catalana durant l'edat mitjana i va ser portat per diverses figures rellevants, com Berenguer Ramon I i Berenguer Ramon II. Amb el pas del temps, el nom ha evolucionat i ha donat lloc a diverses variantes i cognoms, com Berenguer o Berenguer.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Berenguer a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4033 de 59.142 noms
  • Freqüència: 85 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Berenguera (f)Oleguer (m)Bernard (m)Gener (m)Bernabeu (m)Alguer (m)Ben (m)Berenice (f)Berna (f)

Berenguer apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen