Nom: Olau

Origen i significat

El nom Olau és una variant poc comuna i potser prové de les formes escandinaves com Ola o Olaf, que tenen arrels en la cultura nòrdica. El nom Olaf, del qual Ola es considera una forma abreujada, és d'origen nòrdic antic i significa "reliquat dels avantpassats". Aquest nom ha estat portat per reis i sants, especialment en països escandinavs, i sol estar associat amb la noblesa i la història.

A més, el component "la" en Olau podria ser una variació fonètica o una forma localitzada d'escriure el nom, que reflecteix la tendència a adaptar noms foranis a la pronunciació o l'ortografia pròpies d'una llengua o cultura específica. No obstant això, sense més informació sobre l'origen exacte d'aquesta variant, queden obertes altres possibles interpretacions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Olau a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2850 de 59.142 noms
  • Freqüència: 139 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Colau (m)Lau (m)Nicolau (m)Olaf (m)Oualid (m)Blau (f)Olga (f)Olha (f)Olaia (f)Olatz (f)

Olau apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ONoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts