Nom: Blau

Origen i significat

El nom Blau no és un nom tradicional de persona ni en català ni en altres llengües. No obstant això, la paraula blau en català és un color associat amb la serenitat, l'infinit i la tranquil·litat. Com a nom propi, és una elecció poc convencional i moderna, probablement inspirada en la naturalesa o en qualitats que s'atribueixen al color blau.

És possible que algú triï el nom Blau per la seva filla com a símbol d'originalitat o per transmetre una sensació de calma i estabilitat. En aquest context, el nom podria ser interpretat com una expressió de desitjos o valors que els pares volen projectar en la seva filla.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Blau a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1451 de 59.142 noms
  • Freqüència: 366 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 387 de 1.448 noms
  • Freqüència: 21 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,39 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Bela (f)Blasa (f)Lau (m)Blanca (f)Blàsia (f)Blai (m)Blas (m)Olau (m)Blasi (m)Colau (m)

Blau apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts