Nom: Olga

Origen i significat

El nom Olga és d'origen rus, i és la forma femenina de Oleg. Prové de l'antiga paraula nòrdica Helga, que significa "santa" o "benaurada". Aquest nom va ser popularitzat per la princesa Olga de Kiev, que va ser la primera santa de l'Església Ortodoxa Russa reconeguda per haver-se convertit al cristianisme.

A més, el nom Olga és utilitzat en moltes cultures eslaves i ha estat portat per una varietat de figures històriques, incloent membres de la reialesa i de l'aristocràcia. En alguns casos, també es pot trobar la forma Helga en països escandinaus, la qual comparteix l'arrel etimològica amb Olga i manté un significat similar.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Olga a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 118 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14.295 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,83 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elga (f)Olha (f)Lola (f)Iola (f)Yola (f)Helga (f)Olaia (f)Olatz (f)Olaya (f)Olena (f)

Olga apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ONoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts