Nom: Norbert

Origen i significat

El nom Norbert té un origen germànic i es pot descompondre en dos elements: "nord", que significa "nord", i "beraht", que significa "brillant" o "il·lustre". Així, el significat del nom podria interpretar-se com "aquell que brilla des del nord" o "heroi brillant del nord". És un nom que va ser portat per nobles i altres figures històriques, conferint-li un aire de noblesa i fortalesa.

A més, Sant Norbert de Xanten és el fundador de l'Ordre Premonstratense i va viure al segle XII, la qual cosa podria haver ajudat a la popularització del nom en contexts cristians. La seva festivitat se celebra el 6 de juny, i la seva figura està associada amb la reforma eclesiàstica i el zelo religiós.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Norbert a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2318 de 59.142 noms
  • Freqüència: 189 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Norberto (m)Robert (m)Bert (m)Gerbert (m)Gombert (m)Herbert (m)Abert (m)Heribert (m)Roberto (m)Noè / Noé (m)

Norbert apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb NNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen