Nom: Heribert

Origen i significat

El nom Heribert és d'origen germànic i està format per la unió de dos elements: "heri" que significa "exèrcit" i "bert" que pot ser traduït com "brillant" o "il·lustre". Per tant, Heribert es podria interpretar com "aquell que és brillant a l'exèrcit" o "il·lustre en l'exèrcit", suggerint un caràcter de lideratge i valor militar.

Aquest nom ha estat portat per diverses figures històriques, com per exemple Heribert de Colònia, un arquebisbe sant del segle XI. A més, Heribert pot presentar algunes variants en altres idiomes, com Herbert en anglès, que conserven l'essència del significat original. La presència de "bert" en el nom també el relaciona amb altres noms germànics que contenen aquest element, els quals sovint impliquen noblesa o brillantor en el seu significat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Heribert a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3327 de 59.142 noms
  • Freqüència: 111 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Heriberto (m)Herbert (m)Gerbert (m)Bert (m)Robert (m)Gibert (m)Humbert (m)Llibert (m)Norbert (m)Gilbert (m)

Heribert apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb HNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen