Nom: Roberto

Origen i significat

El nom Roberto és de procedència germànica i està format per les parts "hrod", que significa glòria, i "berht", que es tradueix com a brillant o famos. Per tant, el significat complet de Roberto podria interpretar-se com "aquel que brilla amb glòria" o "famos per la seva glòria". És la versió italiana i espanyola del nom, mentre que en anglès sovint es troba com Robert.

Amb el pas del temps, Roberto s'ha estès i ha estat adoptat per diverses cultures i llengües amb petites variacions en la seva forma i pronunciació. El nom porta amb si un aire de noblesa i tradició, i ha estat portat per reis, nobles i altres figures històriques destacables, consolidant la seva imatge de prestigi i resistència al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Roberto a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 224 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.407 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,82 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Robert (m)Rigoberto (m)Norberto (m)Heriberto (m)Alberto (m)Liberto (m)Gilberto (m)Humberto (m)Bert (m)Norbert (m)

Roberto apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb RNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen