Nom: Mor

Origen i significat

El nom Mor és d'origen hebreu i significa "mestre" o "senyor". Aquest nom és menys comú i pot ser considerat com una variant o una forma abreujada de noms més extensos que també comencen o contenen la paraula "Mor". Aquest nom pot estar associat amb el respecte i l'autoritat que tradicionalment s'atribueix a una figura de mestre o guia.

Tot i això, és important destacar que la interpretació del nom Mor pot variar segons el context cultural i lingüístic en què es trobi. En alguns casos, els noms tenen significats diferents o addicionals que poden estar relacionats amb altres idiomes o tradicions, però en el cas de Mor, el seu origen hebreu i el significat de "mestre" o "senyor" són els més reconeguts.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mor a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2650 de 59.142 noms
  • Freqüència: 154 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Morad (m)Amador (m)Mourad (m)Mora (f)Amor (f)Mon (m)Moira (f)Morgana (f)Nor (f)

Mor apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts