Nom: Mir

Origen i significat

El nom Mir té diverses procedències i significats segons l'origen cultural. En l'àmbit eslau, Mir pot significar "pau" o "món", essent un nom popular en països com Rússia o Sèrbia. Aquesta connotació de pau o comunitat reflecteix una aspiració positiva i una connexió amb valors socials i fraternals.

En contextos diferents, Mir també pot ser una abreviació o forma afectuosa de noms més llargs com Mirko o Miroslav. Aquests noms, igualment d'origen eslau, incorporen l'element "mir" com a part del seu significat, oferint una dimensió addicional al nom quan s'utilitza de forma independent.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mir a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 11.288 de 59.142 noms
  • Freqüència: 22 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amir (m)Emir (m)Miran (m)Mirko (m)Samir (m)Aamir (m)Ramir (m)Umair (m)Mircea (m)Casimir (m)

Mir apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts