Nom: Amir

Origen i significat

El nom Amir té les seves arrels en la llengua àrab, on significa "príncep", "comandant" o "líder". És un nom comú en molts països de parla àrab i en comunitats musulmanes, reflectint sovint un estatus d'alta consideració o noblesa. Aquest nom pot també escriure's com Emir, que manté el mateix significat i pronunciació similar en diverses llengües.

A més, Amir també pot ser un cognom, utilitzat en diverses cultures per denotar una ascendència o linatge relacionat amb lideratge o noblesa. La popularitat del nom pot variar depenent de la regió i la tradició, però generalment està vinculada a un patrimoni cultural ric i a la història del món islàmic.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Amir a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 550 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.531 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,2 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 71 de 1.448 noms
  • Freqüència: 116 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Samir (m)Aamir (m)Ramir (m)Mir (m)Amr (m)Casimir (m)Ramiro (m)Amin (m)Emir (m)Vladimir (m)

Amir apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms curts de nenNoms de nenNoms curts