Nom: Marcos Antonio

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Marcos Antonio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1314 de 59.142 noms
  • Freqüència: 420 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Antonio (m)Marcos (m)Marco (m)Marc (m)Marçal (m)Marcus (m)Marouan (m)Marcelino (m)Màrcia / Marcia (f)Marciana (f)

Marcos Antonio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen