Nom: Llum

Origen i significat

El nom Llum té un clar origen català i el seu significat és literalment "llum", referint-se a la luz que il·lumina i fa visible el món que ens envolta. És un nom que evoca la claredat, la puresa i l'esperança, i sovint es relaciona amb conceptes positius i inspiradors. Com a nom propi, pot simbolitzar una persona que porta llum i alegria a la vida dels altres.

Tot i no ser un dels noms més comuns, Llum és apreciat per la seva bellesa i simplicitat. El fet que sigui un nom tan visual i evocador el fa especial i distintiu dins del panorama dels noms en llengua catalana. El seu ús com a nom propi pot ser considerat una celebració de la cultura i la llengua catalanes.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Llum a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2558 de 59.142 noms
  • Freqüència: 163 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lluna (f)Llura (f)Lluïsa (f)Llúcia (f)Lluc (m)Lluch (m)Lluís (m)Lluçà (m)

Llum apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb LNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts