Nom: Llibert

Origen i significat

El nom Llibert és una variant catalana del nom més comú Llibertat, que fa referència al concepte de llibertat o estat de ser lliure. Aquest nom té connotacions profundament simbòliques i ideals, i sovint es tria per transmetre un missatge o un valor especial relacionat amb la llibertat individual o col·lectiva.

Tot i no ser un dels noms més comuns, Llibert pot ser vist com un nom amb una forta càrrega ideològica i emocional. El seu ús com a nom propi pot estar inspirat per un desig dels pares de reflectir ideals de justícia, autonomia i drets humans en el nom del seu fill.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Llibert a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2109 de 59.142 noms
  • Freqüència: 217 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Liberto (m)Bert (m)Albert (m)Gilbert (m)Gibert (m)Lambert (m)Abert (m)Lleir (m)Heribert (m)Adalbert (m)

Llibert apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen