Nom: Lleir

Origen i significat

El nom Lleir és d'origen català i forma part del patrimoni onomàstic de la regió. Encara que no és un nom extremadament comú, té una sonoritat distintiva i una certa presència en la literatura i la història catalanes. El significat exacte de Lleir pot no estar clar, però s'associa sovint amb la llum o la claredat, probablement derivat de la seva similitud fonètica amb paraules com "llar" o "lluent".

Històricament, el nom pot tenir arrels en la nomenclatura medieval o fins i tot en períodes anteriors, on els noms tenien una forta càrrega simbòlica i sovint estaven vinculats a característiques desitjables o admirades. Lleir pot portar connotacions de puresa i brillantor, suggerint una persona que irradia llum o saviesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lleir a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4459 de 59.142 noms
  • Freqüència: 75 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Llibert (m)Lleó (m)Lleonard (m)Emir (m)Leire (f)

Lleir apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen