Nom: Lion

Origen i significat

El nom Lion és una variant de Leo, ambdós fent referència al lleó en diferents idiomes. En anglès, "lion" significa lleó, i com a nom propi, pot evocar qualitats com la majestuositat, la força i el coratge. Aquest nom pot ser popular en països de parla anglesa o entre famílies que busquen un nom amb una ressonància forta i clara associada amb el rei de la selva.

Tot i que no és tan comú com la seva contrapartida Leo, el nom Lion pot ser triat per la seva singularitat i la poderosa imatge que evoca. Aquest nom també podria ser una opció per a pares amb un interès particular en la naturalesa o la simbologia animal.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lion a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 14.013 de 59.142 noms
  • Freqüència: 17 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ion (m)Lionel (m)Lino (m)Zion (m)León (m)Lian (m)Ioan (m)Orion (m)Wilson (m)Lin (f)

Lion apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts