Nom: Liam Gael

Origen i significat

Liam-Gael sembla ser una composició de dos elements diferents: "Liam" i "Gael". Liam és una forma irlandesa del nom William, que té orígens germànics i significa "voluntat protectora" o "guerrer decidit". Aquest nom ha estat molt popular en països de parla anglesa, especialment a Irlanda, on es va adoptar aquesta forma local.

El segon component, "Gael", fa referència als gaels, un grup ètnic i cultural associat amb Irlanda, Escòcia i l'illa de Man. Aquest terme pot ser utilitzat per destacar la herència cèltica o per evocar sentiments de pertinença a aquestes cultures. Així, Liam-Gael podria ser un nom creat per subratllar una forta identitat cultural cèltica, combinant la protecció i la força de Liam amb la tradició dels gaels.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Liam Gael a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 14.013 de 59.142 noms
  • Freqüència: 17 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gael (m)Liam (m)Mael (m)Ismael (m)Lamiae (f)Lia / Lía (f)Amal (f)Liana (f)Mel (f)

Liam Gael apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen