Nom: Amal

Origen i significat

El nom Amal té arrels en la llengua àrab, on significa "esperança" o "aspiració". És un nom relativament comú en països de parla àrab i, com a tal, sovint porta amb si una connotació positiva d'esperança i d'esperar un futur millor. En alguns casos, pot ser utilitzat tant per a dones com per a homes, tot i que generalment es considera femení.

A més, el nom Amal també pot trobar-se en cultures indoeuropees, com la persa, on manté significats similars. La simplicitat i la bellesa del significat d'aquest nom el fan una elecció popular entre aquelles famílies que desitgen expressar un missatge positiu a través del nom dels seus fills.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Amal a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 641 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.173 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,15 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 424 de 1.448 noms
  • Freqüència: 19 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,34 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amàlia / Amalia (f)Amna (f)Jamal (m)Kamal (m)Amali (m)Basmala (f)Aima (f)Alma (f)Asma (f)Manal (f)

Amal apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms curts de nenaNoms de nenaNoms curts