Nom: Juan Daniel

Origen i significat

Juan-Daniel és un nom compost que uneix dos noms d'origen i significat diferents. Juan és un nom d'origen hebreu, derivat de Yohanan, que significa "Déu és graciós" o "Déu té misericòrdia". És un dels noms més difosos en la tradició cristiana, portat per figures bíbliques com Joan el Baptista o l'apòstol Joan.

Per altra banda, Daniel també prové de l'hebreu i significa "Déu és el meu jutge". Aquest nom és portat per un dels profetes de l'Antic Testament, famós per la seva interpretació de somnis i per la seva història a la fossa dels lleons. La combinació de Juan i Daniel en un sol nom pot suggerir una forta connexió amb valors religiosos i espirituals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Juan Daniel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1798 de 59.142 noms
  • Freqüència: 271 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Daniel (m)Juan (m)Danel (m)Nathaniel (m)Danil (m)Dariel (m)Juana (f)

Juan Daniel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen