Nom: José Miguel

Origen i significat

El nom Jose-Miguel és una composició de dos noms propis, José i Miguel, cadascun amb el seu propi origen i significat. José és un nom d'origen hebreu que prové de Yosef, que significa "Ell afegeix" o "Que Déu afegeixi". Aquest nom té una forta presència en la tradició judeocristiana, sent el pare adoptiu de Jesús en el Nou Testament.

Per la seva part, Miguel també té arrels hebraiques i prové de Mikha'el, que significa "Qui com Déu?" o "Ningú com Déu". És un nom amb una gran importància religiosa, ja que Miguel és un dels principals arcàngels en diverses tradicions religioses, incloent el cristianisme, el judaisme i l'islam. La combinació de José i Miguel en un sol nom pot reflectir una fusió de significats o una intenció de donar émfasi a la força espiritual o la protecció divina.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom José Miguel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 278 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.621 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,59 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Miguel (m)José (m)Miquel (m)Samuel (m)Josep (m)Josephine (f)

José Miguel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen