Nom: José Luis

Origen i significat

El nom Jose-Luis és un nom compost que combina dos noms d'origen diferent. Jose prové de l'hebreu Yosef, que significa "Que Déu afegeixi" o "Que Déu incrementi". És un nom de gran tradició en la cultura judeocristiana, relacionat amb la figura bíblica de Josep, el fill de Jacob, i també amb Sant Josep, el pare adoptiu de Jesús.

D'altra banda, Luis prové del germànic Hlodowig, que es pot descompondre en "hlod" (fama) i "wig" (combatent), resultant en un significat que podria interpretar-se com "combatent famós" o "guerrer il·lustre". En la forma espanyola, aquest nom es va transformar en Luis, i ha estat portat per nombrosos reis i membres de la noblesa. La combinació de Jose i Luis en un sol nom pot reflectir una herència o una elecció que busca unir els significats o la sonoritat d'ambdós noms.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom José Luis a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 53 de 59.142 noms
  • Freqüència: 24.842 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,19 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

José (m)Luis (m)Joel (m)Josuè / Josué (m)Josep (m)Lluís (m)Louis (m)Joe (m)Joseph (m)Josefina (f)

José Luis apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen