Nom: Jorge Daniel

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jorge Daniel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2431 de 59.142 noms
  • Freqüència: 176 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Daniel (m)Jordan / Jordán (m)Jorge (m)Jordà (m)Jordi (m)Danel (m)Danil (m)Dariel (m)Gael (m)Joan (m)

Jorge Daniel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen