Nom: Joan Ignasi

Origen i significat

El nom compost Joan-Ignasi combina dos noms amb una rica herència històrica i cultural. Joan és la versió catalana del nom hebreu Yohanan, que significa "Déu és clement" o "Déu ha estat misericordiós". Aquest nom ha estat extremadament popular a través de la història, especialment dins la tradició cristiana, per figures com Sant Joan Baptista o Sant Joan Evangelista.

D'altra banda, Ignasi deriva del llatí Ignatius, una forma que podria estar relacionada amb el verb "ignis", que significa "foc". Aquest nom va guanyar popularitat gràcies a Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús (jesuïtes). La combinació de Joan i Ignasi en un sol nom compost podria simbolitzar una fusió de valors religiosos i un caràcter apassionat o inspirador.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan Ignasi a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2329 de 59.142 noms
  • Freqüència: 188 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ignasi (m)Joan (m)Nasi (m)Joanic (m)Atanasi (m)Joanna (f)Joana (f)Janina (f)Johanna (f)Janna (f)

Joan Ignasi apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen