Nom: Joan Baptista

Origen i significat

Joan-Baptista és un nom compost d'origen bíblic i cristianisme. Joan deriva de l'hebreu Yohanan, que significa "Déu és favorable" o "Déu ha sigut misericordiós". Aquest nom ha estat portat per molts sants, incloent Joan l'Apòstol i Joan l'Evangèlista. Per la seva banda, Baptista fa referència a Sant Joan Baptista, el profeta que va batejar Jesús al riu Jordà, i significa "el que bateja".

La combinació dels dos noms sol representar una connexió profunda amb les tradicions religioses i pot ser un homenatge a la figura de Sant Joan Baptista. Sovint, els noms compostos com aquest tenen una càrrega simbòlica i històrica notable, i poden ser escollits per famílies amb una forta identitat cristiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan Baptista a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1937 de 59.142 noms
  • Freqüència: 243 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Baptista (m)Bautista (m)Tista (m)Joan (m)Joanic (m)Joana (f)Joanna (f)

Joan Baptista apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen