Nom: Ilai

Origen i significat

El nom Ilai és una variant d'Eli, que té un origen hebreu. En la tradició hebrea, Eli significa "el meu Déu" o "enaltit". Aquest nom pot ser trobat en les escriptures sagrades, com la Bíblia, on Eli és un sacerdot i jutge. La forma Ilai pot ser una variant moderna o una transliteració diferent d'aquest nom bíblic.

Tot i això, cal notar que la transliteració dels noms hebreus pot variar significativament, i per tant, Ilai podria tenir altres orígens o significats en diferents comunitats o cultures. Així mateix, la sonoritat del nom pot fer que es relacioni amb altres noms similars d'altres llengües o cultures sense que necessàriament comparteixin el mateix origen o significat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ilai a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7207 de 59.142 noms
  • Freqüència: 39 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 943 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ilia (m)Nikolai (m)Hilari (m)Alai (m)Blai (m)Ilan (m)Ilay (m)Ilian (m)Ilías (m)Ibai (m)

Ilai apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts