Nom: Nikolai

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Nikolai a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3539 de 59.142 noms
  • Freqüència: 101 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nikola (m)Nikolas (m)Nikolay (m)Niko (m)Ilai (m)Nicola (m)Nikol (f)Kai (m)Nicolàs / Nicolás (m)Nicolau (m)

Nikolai apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb NNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen