Nom: Gil

Origen i significat

El nom Gil és d'origen hebreu i es pot interpretar com a forma abreujada de Gilbert, tot i que també té significat per si mateix. En hebreu, Gil significa "alegria" o "goig". És un nom que, malgrat la seva brevetat, porta una connotació positiva i de bon presagi.

A més, en algunes cultures, Gil pot ser un cognom. En l'àmbit dels noms de pila, no ha de confondre's amb Guillem, que és una forma catalana de William, i que té un origen diferent, derivant dels termes germànics que significaven voluntat i protecció. Gil, com a nom propi, manté una essència distintiva i concisa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gil a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 773 de 59.142 noms
  • Freqüència: 880 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,11 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 674 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gili (m)Gilbert (m)Giulio (m)Gilberto (m)Guille (m)Gianluca (m)Guillem (m)Guillén (m)Gio (m)Nil (m)

Gil apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts