Nom: Gabi

Origen i significat

El nom Gabi sol ser una forma afectuosa o diminutiva de Gabriel, un nom d'origen hebreu que es pot traduir com "home de Déu" o "Déu és la meva força". Gabriel és un dels pocs noms que es mantenen pràcticament inalterats en moltes llengües i cultures, i és conegut per ser el nom d'un dels arcsàngels en la tradició judeocristiana, l'arcàngel Gabriel.

Tot i que Gabi pot funcionar com a nom propi, generalment és emprat de manera afectuosa per referir-se a persones anomenades Gabriel. És comú que aquestes formes abreujades o carinyoses dels noms siguin utilitzades en contextos informals o dins de l'àmbit familiar i amical, conferint un to més íntim i proper.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gabi a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 11.734 de 59.142 noms
  • Freqüència: 21 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Garbí (m)Gabino (m)Gabriel (m)Gabriele (m)Gabrieli (m)Xabi (m)Fabi (m)Galí (m)Abid (m)Larbi (m)

Gabi apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts