Nom: Frederic

Origen i significat

El nom Frederic és d'origen germànic i es descompon en dos elements: "fred", que significa pau, i "ric", que es tradueix com poderós o ric. Per tant, Frederic podria interpretar-se com "aquel que regeix amb pau" o "príncep pacífic". És un nom que ha estat portat per reis, nobles i figures històriques significatives, reflectint sovint un estatus de lideratge i autoritat.

A Catalunya, la forma catalana Frederic s'ha mantingut amb una certa popularitat, i es troba també en altres variants lingüístiques com Frederick en anglès o Friedrich en alemany. Aquestes variants comparteixen el mateix significat fonamental i sovint s'associen amb qualitats de saviesa i governança.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Frederic a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 753 de 59.142 noms
  • Freqüència: 923 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Fredric (m)Roderic (m)Federico (m)Èric (m)Fred (m)Frederica (f)Edric (m)Enric (m)Eder (m)Freddy (m)

Frederic apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen