Nom: Eder

Origen i significat

El nom Eder té unes arrels que es poden rastrejar fins a l'hebreu, on es pot trobar en la Bíblia com el nom d'una localitat. La paraula "eder" en hebreu significa "rebec" o "ramat", que és una referència a un reba de bestiar, podent simbolitzar abundància o protecció. Aquesta connotació pastoril pot reflectir una connexió amb la natura i la tradició.

A més, Eder és un nom que també es pot trobar en altres cultures, com la basc, on podria significar "bonic" o "guapo". Encara que no està clar si l'ús d'Eder com a nom propi en aquesta regió prové directament de l'hebreu o si es tracta d'una coincidència lingüística, aquestes dues interpretacions ofereixen una rica paleta de significats i connotacions associades amb el nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eder a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1296 de 59.142 noms
  • Freqüència: 426 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 373 de 1.448 noms
  • Freqüència: 22 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,41 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ender (m)Eden (m)Edelbert (m)Alexander (m)Abdelkader (m)Aleksander (m)Eider (f)Ander (m)Nader (m)Federico (m)

Eder apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts