Nom: Federico

Origen i significat

El nom Federico prové de l'origen germànic i es descompon en dos elements: "fred", que significa pau, i "ric", que significa poderós o governant. Així, Federico es podria interpretar com "el que governa amb pau" o "príncep pacífic". És un nom amb una llarga història d'ús en la noblesa europea, especialment en regions de parla alemanya i italiana.

Amb el pas del temps, el nom Federico s'ha difós a moltes altres cultures i idiomes, adoptant formes variades com Frederick en anglès o Frédéric en francès. Personatges històrics destacats com Federico el Gran de Prússia han contribuït a la popularitat i prestigi del nom, que segueix sent escollit per pares que busquen un nom amb ressonància clàssica i forta.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Federico a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 389 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.701 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,35 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Frederic (m)Enrico (m)Edric (m)Federica (f)Eder (m)Èric (m)Fredric (m)Desiderio (m)Domenico (m)Ferriol (m)

Federico apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen