Nom: Francesc Xavier

Origen i significat

El nom Francesc-Xavier combina dos noms amb orígens i significats distints. Francesc prové del llatí "Franciscus", que significa "pertanyent als francs" o "home lliure". Aquest nom va guanyar popularitat gràcies a Sant Francesc d'Assís, el fundador de l'orde franciscà, i simbolitza la humilitat i l'amor per la natura.

Xavier, per la seva banda, té un origen basc, derivant del topònim "etxeberria", que significa "la casa nova". Aquest nom es va internacionalitzar gràcies a Sant Francesc Xavier, un missioner jesuïta i company de Sant Ignasi de Loiola. Així, Francesc-Xavier és un nom compost que pot expressar una combinació de valors com la llibertat, l'espiritualitat i l'aventura.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francesc Xavier a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 220 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.508 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,84 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Francesc (m)Francesco (m)Xavier (m)Franc (m)Fran (m)Francis (m)Francisco (m)Javier (m)Franco (m)Francí (m)

Francesc Xavier apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms catalansNoms llargsNoms de nen