Nom: Ferriol

Origen i significat

El nom Ferriol és d'origen llatí i pot derivar de la paraula "ferrum", que significa "ferro". Aquest nom podria haver estat utilitzat en l'antiguitat per a fer referència a persones que treballaven amb aquest material o que tenien alguna característica associada amb la fortalesa i la duresa del ferro.

A Catalunya, Ferriol també és conegut com a nom de sant, ja que hi ha hagut diversos sants i màrtirs amb aquest nom. Això pot implicar una certa tradició cristiana i històrica dins de la cultura catalana i pot portar una connotació de devoció i resistència espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ferriol a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3845 de 59.142 noms
  • Freqüència: 90 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Erol (m)Ferra (m)Oriol (m)Fermí (m)Ferran (m)Federico (m)Fermín (m)

Ferriol apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen