Nom: Fermí

Origen i significat

El nom Fermi és d'origen italià i es pot associar amb el cognom del famós físic Enrico Fermi, qui va ser clau en el desenvolupament de la primera bomba atòmica i en l'estudi de la física nuclear. Aquest cognom pot derivar de paraules italianes que tenen a veure amb la fermesa o la solidesa, suggerint un significat relacionat amb la força o la constància.

Tot i que no és un nom de pila extremadament comú, l'ús de Fermi com a nom propi pot haver estat inspirat per l'admiració cap a la figura d'Enrico Fermi o potser per la sonoritat i originalitat del nom. En qualsevol cas, el nom porta amb si una connexió amb la ciència i la intel·lectualitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Fermí a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2634 de 59.142 noms
  • Freqüència: 155 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Fermín (m)Ferriol (m)Fermina (f)Ceferí (m)Zeferí (m)Rami (m)Yeremi (m)Emi (f)Fe (f)Nermin (f)

Fermí apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen