Nom: Fe

Origen i significat

El nom Fe prové de la paraula llatina "fides", que significa confiança o creença. És un nom que s'utilitza en cultures de parla hispana i també pot ser trobat en altres idiomes amb petites variacions. En el context religiós, la Fe és un concepte central en el cristianisme, on simbolitza la confiança en Déu i les seves promeses.

És també un dels noms que formen part de les virtuts teologals juntament amb l'Esperança i la Caritat, molt presents en l'onomàstica cristiana. Com a nom propi, Fe pot ser interpretat com un desig dels pares que la seva filla visqui amb una forta convicció i una guia espiritual en la seva vida.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 2

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2363 de 59.142 noms
  • Freqüència: 184 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Fe a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Febe (f)Fedra (f)Felipa (f)Felisa (f)Fred (m)Felip (m)