Nom: Eugeni

Origen i significat

Eugeni és un nom masculí d'origen grec, derivat de la paraula "εὐγενής" (eugenēs), que significa "ben néixer" o "de bona estirp". El nom evoca qualitats de noblesa i bon caràcter, i ha estat usat al llarg de la història per diferents cultures amb petites variacions en la seva forma.

El nom Eugeni, en la seva variant Eugene en anglès o Eugenio en italià i espanyol, ha estat portat per múltiples personatges històrics, incloent membres de la reialesa i destacats intel·lectuals. Aquest nom ha mantingut una certa popularitat al llarg dels segles, encara que les seves variacions regionals poden ser més comunes en alguns països que en altres.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eugeni a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1024 de 59.142 noms
  • Freqüència: 595 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eugenio (m)Eugen (m)Eugènia / Eugenia (f)Geni (f)Genuí (m)Fulgenci (m)Genís (m)Eusebi (m)Eulogi (m)Geroni (m)

Eugeni apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen