Nom: Genuí

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Genuí a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Genís (m)Genari (m)Gentil (m)Geni (f)Geroni (m)Eugeni (m)Gènia (f)Gènesis / Génesis (f)Gene / Gené (f)

Genuí apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen