Nom: Eudaldo

Origen i significat

Eudaldo és un nom masculí d'origen germànic, compost per dos elements: "eu", que significa "bo", i "wald", que es tradueix com a "governant" o "poderós". Així, el nom podria interpretar-se com "el que governa bé" o "el governant bo". Aquest nom té una forta connotació de lideratge just i saviesa en la presa de decisions.

A Catalunya, Eudald és una variant més comuna d'aquest nom, i sovint es pot trobar en documents medievals i en la hagiografia, ja que diversos sants i personatges històrics han portat aquest nom. Aquesta presència en la història pot donar al nom una certa sensació de tradició i solemnitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eudaldo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2897 de 59.142 noms
  • Freqüència: 136 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eudald (m)Aldo (m)Eduardo (m)Reinaldo (m)Reynaldo (m)Romualdo (m)Eulalio (m)Arnaldo (m)Osvaldo (m)Dado (f)

Eudaldo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen