Nom: Aldo

Origen i significat

El nom Aldo és d'origen germànic i sol interpretar-se com una forma curta de noms que comencen amb l'element "ald", que significa "antic" o "savi". És un nom que porta la connotació de saviesa i experiència, i que antigament podria haver estat triat per reflectir aquestes qualitats en el portador.

A més, alguns noms germànics que inclouen l'element "ald" tenen connotacions relacionades amb el poder o el govern, com en el cas d'Arnold (on "arn" significa àguila). Això pot donar a Aldo una ressonància addicional d'autoritat o lideratge. Amb el pas del temps, Aldo s'ha establert com un nom propi independent amb la seva pròpia identitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aldo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2259 de 59.142 noms
  • Freqüència: 198 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Arnaldo (m)Eudaldo (m)Osvaldo (m)Reinaldo (m)Reynaldo (m)Romualdo (m)Aloi (m)Poldo (m)Salvador (m)Baldomer (m)

Aldo apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts