Nom: Emmanuel

Origen i significat

Emmanuel és un nom masculí amb profundes arrels en la tradició judeocristiana. La seva procedència es troba en l'hebreu "עִמָּנוּאֵל" (Immanuel), que significa "Déu amb nosaltres". Aquesta expressió apareix a l'Antic Testament, concretament en el llibre d'Isaïes, i es refereix a una promesa de la presència divina entre el poble.

En el context cristà, Emmanuel adquireix una importància especial, ja que es considera un dels títols messiànics de Jesús. Es menciona en el Nou Testament, en l'Evangeli segons Mateu, com a compliment de la profecia d'Isaïes, vinculant així el nom amb la figura de Jesús i la idea de la redempció. Aquesta connexió confereix al nom una connotació d'esperança i salvació.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Emmanuel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1068 de 59.142 noms
  • Freqüència: 562 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 403 de 1.448 noms
  • Freqüència: 20 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,37 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Emanuel (m)Manuel (m)Emanuele (m)Manel (m)Emmanuela (f)Mael (m)Emanuela (f)Manu (m)Nel (m)Nahuel (m)

Emmanuel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen