Nom: Alexander

Origen i significat

El nom Alexander té un origen antic i és de procedència grega. Deriva de les paraules "alexein", que significa "protegir" o "defensar", i "aner", que significa "home" o "guerrer". Per tant, Alexander es pot interpretar com "el protector dels homes" o "el defensor dels homes". Aquest nom ha estat portat per moltes figures històriques notables, incloent Alexandre el Gran, que va estendre el seu imperi per gran part del món conegut a l'antiguitat.

A través dels segles, Alexander s'ha mantingut com un nom popular en moltes cultures i ha donat lloc a nombroses variants en diferents idiomes, com per exemple Alejandro en espanyol, Alexandre en francès i Alessandro en italià. Aquesta popularitat i adaptabilitat fan que el nom sigui reconegut i respectat arreu del món.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alexander a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 401 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.571 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,33 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 238 de 1.448 noms
  • Freqüència: 38 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,67 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alexandre (m)Alexandro (m)Alexandru (m)Aleksander (m)Ander (m)Ender (m)Alejandro (m)Aleksandr (m)Alesandro (m)Àlex / Álex (m)

Alexander apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen