Nom: Benedicto

Origen i significat

El nom Benedicto prové del llatí "Benedictus", que significa "beneït" o "bendit". Aquest nom ha estat àmpliament adoptat en contextos cristians, en part gràcies a la influència de Sant Benedict de Núrsia, fundador de l'orde benedictina i patró d'Europa. La seva popularitat es deu en gran part a la seva associació amb la benedicció i el béestar.

A més, diversos papes han escollit Benedicto com a nom papal, augmentant la seva presència i estima dins de la comunitat catòlica. Aquest fet ha reforçat la imatge del nom com a símbol de pau, saviesa i guiatge espiritual. La forma catalana del nom és Benet, que conserva el mateix significat fonamental del terme llatí original.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Benedicto a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2799 de 59.142 noms
  • Freqüència: 142 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Benito (m)Benet (m)Benicio (m)Benedicta (f)Ben (m)Nico (m)Benigno (m)Aniceto (m)Benita (f)Benilde (f)

Benedicto apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen