Nom: Benet

Origen i significat

El nom Benet és la forma catalana del nom Benedictus en llatí, que significa "beneït" o "beneït per Déu". Aquest nom ha estat portat per un nombre significatiu de sants, incloent Sant Benet de Nursia, fundador de l'ordre dels benedictins i patró d'Europa, fet que li afegeix una connotació religiosa i històrica forta.

A més, el nom Benet pot ser una expressió de desig o esperança per part dels pares que el seu fill tingui una vida plena de bona fortuna. La seva popularitat ha variat al llarg del temps i ha estat influenciada per figures religioses i històriques que han portat aquest nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Benet a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1451 de 59.142 noms
  • Freqüència: 366 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Benedicto (m)Ben (m)Benito (m)Bernat (m)Ernest (m)Bert (m)Buenaventura (m)Benedicta (f)Bernadeta (f)Benita (f)

Benet apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen