Nom: Benicio

Origen i significat

El nom Benicio és d'origen llatí i pot ser una variant del nom Benedictus, que significa "el que està beneït" o "beneït". Aquest nom conjuga les arrels "bene-", que significa "bé", i "-dictus", que es tradueix com "dit". La popularitat d'aquest nom pot haver estat influïda per la presència de diversos sants i papes anomenats Benet o Benedictus al llarg de la història de l'Església.

El nom Benicio també pot estar relacionat amb el concepte de benestar i bona fortuna, donant a la persona que el porta una connotació de portador de bones noves o de tenir un caràcter positiu. Així mateix, la sonoritat i l'elegància del nom poden haver contribuït a la seva elecció com a nom personal en diverses cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Benicio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5615 de 59.142 noms
  • Freqüència: 55 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Benito (m)Benedicto (m)Bonifacio (m)Benigno (m)Fabricio (m)Leoncio (m)Ben (m)Enrico (m)Nicasio (m)Venancio (m)

Benicio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb BNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen