Nom: Romeu

Origen i significat

El nom Romeu té un origen que es remunta al nom llatí Romanus, que significa "de Roma" o "romà". Aquest nom es va popularitzar a Europa durant l'Edat Mitjana i el Renaixement, i sovint es donava a aquells que realitzaven peregrinacions a Roma, essent així coneguts com a "romeus". Aquesta pràctica va acabar donant lloc al nom com a cognom i, eventualment, com a nom de pila.

Romeu també és conegut a nivell mundial per la seva aparició a la tragèdia de William Shakespeare, "Romeu i Julieta", on Romeu és el protagonista masculí de la història d'amor. Tot i que l'obra no va influir directament en l'origen del nom, sí que ha contribuït a la seva fama i al romanticisme que sovint se li associa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Romeu a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9862 de 59.142 noms
  • Freqüència: 26 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Bartomeu (m)Romeo (m)Tomeu (m)Meu (m)Pompeu (m)Roma / Romà (m)Romualdo (m)Doroteu (m)Roque / Roqué (m)Jerome (m)

Romeu apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen