Nom: Asensio

Origen i significat

El nom Asensio és un cognom convertit en nom propi, d'origen espanyol, i pot ser una variant de l'antic nom Asensius, que al seu torn podria derivar del llatí "ascensius", que significa "ascendent" o "que ascendeix". Aquest nom es relaciona sovint amb l'ascensió espiritual o social, i pot simbolitzar l'aspiració a superar-se o elevar-se.

A més, Asensio també podria tenir arrels relacionades amb la festivitat de l'Ascensió, celebrada quaranta dies després del diumenge de Pasqua, commemorant l'ascensió de Jesús al cel. Aquesta connexió amb una tradició religiosa pot conferir al nom un significat espiritual i una herència cultural cristiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Asensio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3442 de 59.142 noms
  • Freqüència: 105 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Arsenio (m)Alessio (m)Ascensió (f)Arseni (m)Ascension / Ascensión (f)Massimo (m)Asees (f)Assia (f)Assil (f)Asunción (f)

Asensio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen