Nom: Ascension / Ascensión

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 367 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.932 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,38 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ascension / Ascensión a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Ascension / Ascensión apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Ascensió (f)Asunción (f)Asensio (m)Presentación (f)Arsenio (m)Ion (m)