Nom: Àngel Daniel / Ángel Daniel

Origen i significat

El nom Angel-Daniel és un nom compost que combina dos noms amb orígens i significats diferents. Àngel prové del grec "ángelos" que significa "missatger", i en moltes cultures, els àngels són entitats espirituals que actuen com a missatgers de Déu. Aquest nom és popular en contextos cristians i és sovint associat amb la puresa i la protecció divina.

Daniel, d'altra banda, té un origen hebreu i es pot trobar a l'Antic Testament de la Bíblia. Significa "Déu és el meu jutge" i és el nom d'un profeta que va destacar per la seva saviesa i la seva capacitat de interpretar somnis. La combinació d'Angel-Daniel pot simbolitzar una dualitat de missatgeria divina i rectitud moral o judici, reflectint qualitats valorades en ambdues tradicions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Àngel Daniel / Ángel Daniel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3442 de 59.142 noms
  • Freqüència: 105 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Daniel (m)Àngel / Ángel (m)Eliel (m)Àngelo / Ángelo (m)Danel (m)Nathaniel (m)Danil (m)Dariel (m)Angelina (f)Àngela / Ángela (f)

Àngel Daniel / Ángel Daniel apareix en aquestes llistes

Noms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen