Nom: Airam

Origen i significat

Airam és un nom masculí que pot ser considerat una forma moderna i creativa, originada per la inversió de les lletres del nom Maria. Encara que no té un origen històric o cultural específic, aquest tipus de creació de noms per inversió és una tendència que es pot trobar en diverses cultures i idiomes, donant lloc a noms únics i personalitzats.

A diferència d'altres noms amb una etimologia clara i una història definida, Airam no té un significat inherent més enllà de la seva relació amb el nom Maria. Aquesta connexió pot conferir-li una certa qualitat de reflexivitat o originalitat, ja que s'allunya dels patrons tradicionals de nomenclatura i reflecteix una recerca de singularitat en el nom propi.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Airam a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5074 de 59.142 noms
  • Freqüència: 63 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aram (m)Akram (m)Imram (m)Karam (m)Aimran (m)Arham (m)Akira (m)Aria / Arià (m)Aira (f)Haitam (m)

Airam apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen