Nom: Xantal

Origen i significat

El nom Xantal és una forma catalana del nom femení d'origen francès Chantal, el qual pot ser rastrejat fins a la casa noble de Chantal a França. El nom va guanyar popularitat com a nom de pila femení gràcies a Santa Jeanne-Françoise de Chantal, cofundadora de l'ordre de la Visitació de Santa Maria al segle XVII. El significat del nom pot no estar clar, però la seva associació amb la noblesa i la santedat és evident.

A més, la forma Xantal podria suggerir una adaptació fonètica a les llengües catalanoparlants, mantenint la sonoritat original del nom però adaptant-lo a l'ortografia i pronunciació catalanes. Aquest nom és poc comú i pot considerar-se d'una certa distinció per la seva raresa i el seu origen aristocràtic.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Xantal a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2617 de 59.142 noms
  • Freqüència: 157 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Xana (f)Chantal (f)Anfal (f)Manal (f)Xiana (f)Xoana (f)Ana (f)Anita (f)Antia (f)Fanta (f)

Xantal apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb XNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena